STATUT UTW w Ostrzeszowie


Cele i zadania w Statucie
Cele i zadania w Statucie
[pobierz] 1.6 MB statut-1

Statut UTW Ostrzeszów - treść