REKRUTACJA


 

Rok akademicki 2020/2021
Rok akademicki 2020/2021

Rozpoczynamy rekrutację na  rok akademicki 2020/2021   .

 

Przyjmujemy zgłoszenia w biurze UTW,

 w byłęj Szkole Podstawowej nr 3 (obok Komendy Policji)

 

w każdy piątek  

od godz. 10.00 do 12.00

 

                         od 15 września do 11 października 2019 r.

 

 Zapraszamy !

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stowarzyszenie UTW Ostrzeszów  działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r.  "Prawo o stowarzyszeniach" i   Statut Stowarzyszenia.
Pracą Uniwersytetu kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
Prawo wstąpienia do Stowarzyszenia mają osoby, które posiadają status emeryta lub rencisty, bez względu na wykształcenie.
Osoba  zainteresowana 

wstąpieniem  do  Stowarzyszenia UTW Ostrzeszów  powinna  zapoznać się   ze
- Statutem (do wglądu w biurze UTW Ostrzeszów lub na stronie internetowej),

 - wypełnić  deklarację członkowską,    (dokument  jest też dostępny w biurze UTW Ostrzeszów i na stronie internetowej)

- oraz wpłacić wpisowe w wysokości 30 zł 

i składkę roczną w wysokości   40 zł

 

                                                W imieniu Zarzadu

 

                                        prezes  Małgorzata ŁUCZAK