HISTORIA UTW w Ostrzeszowie


Nasze logo
Nasze logo

Zebranie założycielskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie odbyło się 4 czerwca 2002 roku.

Swoją działalność praktyczną Uniwersytet rozpoczął 23 lutego 2003 roku. I rok 2003 uważamy za początek UTW w Ostrzeszowie.

Naszym naukowym patronem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.

Po pięciu latach działalności UTW Ostrzeszów zrzeszał 147 słuchaczy.

Obecnie zrzesza 221 słuchaczy.

Obchody 10 lecia działalności UTW Ostrzeszów odbyły się w czerwcu 2013 roku.

 

3 września 2015 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Ostrzeszowie.


Ustępującemu Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium i podziękowano za aktywną, pełną zaangażowania pracę. Z funkcji prezesa zrezygnowała pani Janina Tarchalska, nie kandydowały także do nowego Zarządu : kol. Leokadia Krawczyk-Radzikowska – p.o. wiceprezesa i kol. Urszula Stempniewicz –sekretarz.

Burmistrz i Starosta oraz inni przedstawiciele władz samorządowych obecni na zebraniu gratulowali dokonań i serdecznie dziękowali pani Janinie Tarchalskiej. Podziękowania skierował także dr Zbyszko Szmaj reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Gorąco dziękowali także wszyscy słuchacze.

Pani Janina Tarchalska ma wielkie zasługi w urzeczywistnianiu celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była współzałożycielką i od początku, przez dwanaście lat, jego prezesem. Dzięki jej zaangażowaniu, ogromnej pracy, poświęcaniu czasu, stowarzyszenie się rozwijało i rozmaitymi formami działania przyciągało coraz większą liczbę seniorów. To, czym Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dzisiaj w środowisku ostrzeszowskim, jaką rolę spełnia wśród seniorów i jaką ofertę edukacyjną proponuje słuchaczom, to niewątpliwie zasługa przede wszystkim pani Janiny Tarchalskiej oraz całego Zarządu UTW.  Dlatego też na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ”Uniwersytet Trzeciego Wieku” w formie uchwały nadano pani Janinie Tarchalskiej godność prezesa honorowego.


Na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowe władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezesem została pani Małgorzata Staniszewska. W skład Zarządu weszły panie: Teresa Wojtasik – wiceprezes, Danuta Sokołowska – sekretarz, Halina Woźniak – skarbnik, Elżbieta Wysok – członek. Członkom nowo wybranego Zarządu UTW wszyscy życzyli wielu pomysłów, podejmowa  ambitnych zadań edukacyjnych i satysfakcji z działań na rzecz ludzi „trzeciego wieku ”