SEKCJA GIMASTYCZNA


Ćwiczenia odbywają się w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Ostrzeszowie.