UTW w Ostrzeszowie


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
NIP:   514-02-57-782
REGON:   251549450
MAŁGORZATA ŁUCZAK- prezes
TERSA WOJTASIK- wiceprezes
ANNA ADAMUSIAK- wiceprezes
KRYSTYA KOZŁOWSKA- sekretarz
ANNA HOFFMANN-JOKIEL-członek
HALINA WOŹNIAK- skarbnik
STANISŁAWA KRAMARCZYK- członek

BIURO CZYNNE:

 

 w każdy piątek: 10.00 -12.00

 

 tel. 62/ 732-06-30

 

 pok.nr 14Urzędu Miasta i Gminy (I piętro)

Formularz kontaktowy