RekrutacjaRok akademicki 2016/2017
Rok akademicki 2016/2017

Rozpoczynamy rekrutację na  rok akademicki 2017/2018.

Przyjmujemy zgłoszenia w biurze UTW,

w UMiG, w sali nr 14

w każdy piątek  września

od godz. 10.00 do 12.00-

 

 Zapraszamy !

Stowarzyszenie UTW Ostrzeszów  działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r.  "Prawo o stowarzyszeniach" i   Statut Stowarzyszenia.
Pracą Uniwersytetu kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
Prawo wstąpienia do Stowarzyszenia mają osoby, które posiadają status emeryta lub rencisty, bez względu na wykształcenie.
Osoba  zainteresowana 

wstąpieniem  do  Stowarzyszenia UTW Ostrzeszów  powinna  zapoznać się   ze
- Statutem (do wglądu w biurze UTW Ostrzeszów lub na stronie internetowej),

 - wypełnić  deklarację członkowską,    (dokument  jest też dostępny w biurze UTW Ostrzeszów i na stronie internetowej)

- oraz wpłacić wpisowe w wysokości 30 zł 

i składkę roczną w wysokości   40 zł

 

                                                W imieniu Zarzadu

                               prezes UTW Małgorzata Szymoniak-Staniszewska